Cases

Bekijk onze cases om u te laten inspireren. Wilt u meer weten over een case? Neem dan contact op.

Terug naar
Home
Succesvolle organisaties zijn goed in communicatie
Block afbeelding
Duurzame inzetbaarheid eenvoudig en relevant gebracht. Hoe we DSM medewerkers stimuleren om productief, gemotiveerd en gezond te blijven.
Block afbeelding
Bex* en Roche ontwikkelen MShebjenietalleen.nl Leven met MS is niet altijd makkelijk. Dat geldt voor mensen met Multiple Sclerose, maar ook voor hun partner, familie, vrienden en collega’s. MS heb je namelijk niet alleen. Ook voor naasten is het soms uitdagend hoe om te gaan met alle onzekerheden. Het leven met MS brengt voor zowel personen met MS als hun naasten veel vragen met zich mee.
Block afbeelding
Glassdoor: Disruptor in recruitment en HR Na Engeland, Frankrijk en Duitsland was Nederland het vierde Europese land waar het Amerikaanse HR-platform werd geïntroduceerd. Tijd voor een launch met impact!
Block afbeelding
Lerarencampagne voor het PO Met beroepstrots en enthousiasme anderen motiveren voor het lerarenvak
Block afbeelding
De Nieuwe Bibliotheek Almere De nieuwe bibliotheek in Almere wil een inspiratiebron zijn voor de mensen in de stad. Laten zien wat er te doen en te halen is. Laten zien hoe leuk, inspirerend en leerzaam de bibliotheek kan zijn voor je leven, je werk en je vrije tijd. Hoe laat je dat allemaal zien aan de mensen van Almere?
Block afbeelding
Philips Healthcare: efficiëntieverbetering In 2012 start Philips Healthcare een programma om de productiviteit en efficiëntie van haar Product Creatie Proces (PCP) te verbeteren. Het programma krijgt de naam Best in Class PCP en heeft als ultiem doel dat Philips haar markleiderschap behoudt.
Block afbeelding
Co-creatie als firestarter Hoe bereiken we 1 miljoen jongeren tussen de 13 en 17 jaar en zorgen we ervoor dat zij weten hoe lang ze mogen werken, wat ze wel en niet mogen doen en waar ze recht op hebben? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert jongeren elk jaar over vakantiewerk.
Block afbeelding
Tomas Knoops, patissier met een missie “Door de structuur is er ruimte voor spontaniteit en kan ik op het podium meer mezelf zijn dan vóór de presentatiecoaching”
Block afbeelding
Programma Beter Werken in het Openbaar Bestuur Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Block afbeelding
Toekomst in beeld: succesfactor bij veranderingen Als er iets aan verandering onderhevig is, is het wel de energiemarkt. Hoe ziet die er over een paar jaar uit? Hoe kijkt de consument over een paar jaar naar energie? Wie zijn de spelers en wat zijn de onderliggende verhoudingen? Allemaal relevante vragen voor Enexis.
Block afbeelding
DSM: standaardisatie en centralisatie In 2012 start DSM het Arjuna programma met als doel de financiële dienstverlening wereldwijd te standaardiseren en centraliseren. DSM richt een Shared Service Centrum met een Back Office in India op en daarnaast nog enkele Front Offices in de regio’s dicht bij de interne klanten.
Block afbeelding
Bijzonder dat het nog bijzonder is Meer vrouwen aan de top? Dat pleidooi is op vrouwendag altijd actueel. Bij HAVEP bestaat de hele directie uit vrouwen.
Block afbeelding
Conferentie ‘Partnerschap voor Europese Fonds Elke zeven jaar bepaalt de Europese commissie hoeveel subsidie de lidstaten krijgen vanuit de Europese structuurfondsen.
Block afbeelding
Onze experts werden topsprekers dankzij Bex* In het diepste geheim werkte een Nederlandse multinational de afgelopen jaren aan de grootste introductie ooit van een nieuw strategisch product.
Block afbeelding
Ontsluiten erfgoed groot succes Wij bedachten een verhalenplatform. De initiële vraag van de provincie Noord-Holland was: ontwikkel een digitaal museum om het culturele erfgoed van Noord-Holland toegankelijk te maken via de digitale wereld.
Block afbeelding
Een krachtige online communicatietoolkit Echt goede communicatie kan een cruciale bijdrage leveren aan het versterken van de effectiviteit en collegialiteit van medewerkers en managers.
Block afbeelding
Gezond en fit bij Philips Gezond en fit bij Philips
Block afbeelding
Communicatief leiderschap Succesvolle organisaties hebben communicatieve leiders. In 2016 kregen we de vraag om een speler in de chemische industrie te helpen bij het verbeteren van de interne communicatie. Welke middelen kunnen we inzetten om onze koers effectiever te communiceren en de trots van onze medewerkers te vergroten?
Block afbeelding
Patiënten willen meer weten dan artsen denken Als de mening van de patiënt meeweegt in beslissingen verbetert de kwaliteit van de persoonsgerichte zorg. Roche stimuleert onderling begrip en samenwerking in Roche Talks.
Block afbeelding
Mantelzorger, zo zou je me ook kunnen noemen Bevorderen van participatie van mantelzorgers én vergroten van sociale cohesie. Elkaar weten te vinden voor vragen en hulp. Dát staat centraal in een online campagne in Almere.
Block afbeelding
Right to Play: kinderen kunnen weer even kind zijn Bex*communicatie steunt Right to Play met communicatie advies en ontwikkelde in samenwerking met copywriter Annelies Vlap het Right to Play jaarverslag 2013.
Block afbeelding
Ertoe doen voor huurders Mitros is met ruim 28.000 woningen de grootste woningcorporatie in Utrecht en Nieuwegein. Ze heeft een duidelijke ambitie: de best denkbare volkshuisvesting bieden aan haar huurders en hun verwachtingen overtreffen.
Block afbeelding
No Story No Glory Mijn tweede boek over storytelling gaat over de rol van verhalen bij het versterken van leiderschap
Block afbeelding
Issuemanagement: hoe maak je juiste keuzes? Er zijn zoveel maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg, dat het best moeilijk is om juiste keuzes te maken voor jouw organisatie.
Block afbeelding
TextielMuseum wint The Best in Heritage Award Directeur Errol van de Werdt presenteerde het unieke museumconcept, dat wereldwijd werd gekozen als het meest vernieuwend en invloedrijk.
Block afbeelding
De DTT: een nieuwe toets voor het voortgezet onder Bex*communicatie ondersteunt het College voor Toetsen en Examens bij de communicatie van een nieuwe toets voor het voortgezet onderwijs: de diagnostische tussentijdse toets (DTT).
Block afbeelding
Complex businessplan ombouwen naar een overtuigend Er is een groot verschil tussen plannen maken en plannen presenteren. De directie van een groep bedrijven in de sociale werkvoorziening in Zuid-Nederland stond voor een grote uitdaging.
Block afbeelding
“Ik ben wat rebelser geworden.” Ik voel me vrijer om alles te zeggen
Block afbeelding
De ziel van de Dimence Groep ‘De best mogelijke versie van jezelf ontwikkelen’, is de titel en tevens de rode draad in de corporate story die Bex* schreef voor de Dimence Groep.
Block afbeelding
Verbonden met water en scheepvaart Medio 2014 schreef ik korte verhalen bij drie beelden die op de havenboulevard staan in de Midden-Limburgse gemeente Maasbracht. Beelden en teksten illustreren de eeuwenlange verbondenheid van Maasbracht met water en scheepvaart.
Block afbeelding
Communicatie over ambitie en beleid Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is een topklinisch opleidingsziekenhuis met veel ambitie. De patiënt staat centraal en continu verbeteren zit in het DNA. De ambitie is om het beste ziekenhuis in Zuid-Nederland te worden, gewaardeerd door patiënten, medewerkers en partners.
Block afbeelding
Opbloeien door de blik van buiten Zorgbestuurders die ruimte en vertrouwen geven, scheppen een klimaat waarin mensen opbloeien.
Block afbeelding
Betekenis van communicatie vergroten Belangrijke troef: vrágen naar de ambities
Block afbeelding
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost De zorg is langzaam aan het veranderen. We denken na over manieren waarop we de zorg kunnen inrichten. Veel oplossingen leggen de nadruk op beheersbaarheid en betaalbaarheid. Op het terugdringen van kosten en op meer eigen verantwoordelijkheid. De overheid doet daarom een steeds groter beroep op het zelf organiserende vermogen van de burger.
Block afbeelding
TWB versterkt haar belofte Aandacht is een fantastische belofte.
Block afbeelding
Ieder mens verdient passend werk Ambitie: een goed verhaal, een goede naam én een sterk beeld.