Cases

Bekijk onze cases om u te laten inspireren. Wilt u meer weten over een case? Neem dan contact op.

Terug naar
Home
De Nieuwe Bibliotheek Almere

De nieuwe bibliotheek in Almere wil een inspiratiebron zijn voor de mensen in de stad. Laten zien wat er te doen en te halen is. Laten zien hoe leuk, inspirerend en leerzaam de bibliotheek kan zijn voor je leven, je werk en je vrije tijd. Hoe laat je dat allemaal zien aan de mensen van Almere?

Block afbeelding
Glassdoor: Disruptor in recruitment en HR

Na Engeland, Frankrijk en Duitsland was Nederland het vierde Europese land waar het Amerikaanse HR-platform werd geïntroduceerd. Tijd voor een launch met impact!

Block afbeelding
Een nieuwe positionering voor BIVAK

BIVAK (Bijzonder innovatief vakonderwijs) is een nieuwe zesjarige opleiding in Cranendonck.

Block afbeelding
Co-campagne boekt mooie resultaten

In de wet langdurige zorg is vastgelegd dat iedereen binnen de WMO en WLZ recht heeft op cliëntondersteuning.

Block afbeelding
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost

De zorg is langzaam aan het veranderen. We denken na over manieren waarop we de zorg kunnen inrichten. Veel oplossingen leggen de nadruk op beheersbaarheid en betaalbaarheid. Op het terugdringen van kosten en op meer eigen verantwoordelijkheid. De overheid doet daarom een steeds groter beroep op het zelf organiserende vermogen van de burger.

Block afbeelding
Duurzame inzetbaarheid eenvoudig en relevant gebracht.

DSM heeft een vooruitstrevende visie op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Block afbeelding
Toekomst in beeld: succesfactor bij veranderingen

Als er iets aan verandering onderhevig is, is het wel de energiemarkt. Hoe ziet die er over een paar jaar uit? Hoe kijkt de consument over een paar jaar naar energie? Wie zijn de spelers en wat zijn de onderliggende verhoudingen? Allemaal relevante vragen voor Enexis.

Block afbeelding
DSM: standaardisatie en centralisatie

Met als doel de financiële dienstverlening wereldwijd te standaardiseren en centraliseren, start DSM het Arjuna programma. DSM richt een Shared Service Centrum met een Back Office in India op en daarnaast nog enkele Front Offices in de regio’s dicht bij de interne klanten.

Block afbeelding
Philips Healthcare: efficiëntieverbetering

Philips Healthcare start een programma om de productiviteit en efficiëntie van haar Product Creatie Proces (PCP) te verbeteren. Het programma krijgt de naam Best in Class PCP en heeft als ultiem doel dat Philips haar markleiderschap behoudt.

Block afbeelding
Lerarencampagne voor het PO

Met beroepstrots en enthousiasme anderen motiveren voor het lerarenvak

Block afbeelding
Conferentie ‘Partnerschap voor Europese Fonds

Elke zeven jaar bepaalt de Europese commissie hoeveel subsidie de lidstaten krijgen vanuit de Europese structuurfondsen.

Block afbeelding
Co-creatie als firestarter

Hoe bereiken we 1 miljoen jongeren tussen de 13 en 17 jaar en zorgen we ervoor dat zij weten hoe lang ze mogen werken, wat ze wel en niet mogen doen en waar ze recht op hebben? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert jongeren elk jaar over vakantiewerk.

Block afbeelding
Programma Beter Werken in het Openbaar Bestuur

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Block afbeelding
Onze experts werden topsprekers dankzij Bex*

In het diepste geheim werkte een Nederlandse multinational de afgelopen jaren aan de grootste introductie ooit van een nieuw strategisch product.

Block afbeelding
Ontsluiten erfgoed groot succes

Wij bedachten een verhalenplatform. De initiële vraag van de provincie Noord-Holland was: ontwikkel een digitaal museum om het culturele erfgoed van Noord-Holland toegankelijk te maken via de digitale wereld.

Block afbeelding
Tomas Knoops, patissier met een missie

“Door de structuur is er ruimte voor spontaniteit en kan ik op het podium meer mezelf zijn dan vóór de presentatiecoaching”

Block afbeelding
Gezond en fit bij Philips

Gezond en fit bij Philips

Block afbeelding
Een krachtige online communicatietoolkit

Echt goede communicatie kan een cruciale bijdrage leveren aan het versterken van de effectiviteit en collegialiteit van medewerkers en managers.

Block afbeelding
Right to Play: kinderen kunnen weer even kind zijn

Bex*communicatie steunt Right to Play met communicatie advies en ontwikkelde in samenwerking met copywriter Annelies Vlap het Right to Play jaarverslag 2013.

Block afbeelding
No Story No Glory

Mijn tweede boek over storytelling gaat over de rol van verhalen bij het versterken van leiderschap

Block afbeelding
De DTT: een nieuwe toets voor het voortgezet onder

Bex*communicatie ondersteunt het College voor Toetsen en Examens bij de communicatie van een nieuwe toets voor het voortgezet onderwijs: de diagnostische tussentijdse toets (DTT).

Block afbeelding
Communicatief leiderschap

Succesvolle organisaties hebben communicatieve leiders. In 2016 kregen we de vraag om een speler in de chemische industrie te helpen bij het verbeteren van de interne communicatie. Welke middelen kunnen we inzetten om onze koers effectiever te communiceren en de trots van onze medewerkers te vergroten?

Block afbeelding
Ertoe doen voor huurders

Mitros is met ruim 28.000 woningen de grootste woningcorporatie in Utrecht en Nieuwegein. Ze heeft een duidelijke ambitie: de best denkbare volkshuisvesting bieden aan haar huurders en hun verwachtingen overtreffen.

Block afbeelding
“Ik ben wat rebelser geworden.”

Ik voel me vrijer om alles te zeggen

Block afbeelding
Patiënten willen meer weten dan artsen denken

Als de mening van de patiënt meeweegt in beslissingen verbetert de kwaliteit van de persoonsgerichte zorg. Roche stimuleert onderling begrip en samenwerking in Roche Talks.

Block afbeelding
Complex businessplan ombouwen naar een overtuigend

Er is een groot verschil tussen plannen maken en plannen presenteren. De directie van een groep bedrijven in de sociale werkvoorziening in Zuid-Nederland stond voor een grote uitdaging.

Block afbeelding
Mantelzorger, zo zou je me ook kunnen noemen

Bevorderen van participatie van mantelzorgers én vergroten van sociale cohesie. Elkaar weten te vinden voor vragen en hulp. Dát staat centraal in een online campagne in Almere.

Block afbeelding
TextielMuseum wint The Best in Heritage Award

Directeur Errol van de Werdt presenteerde het unieke museumconcept, dat wereldwijd werd gekozen als het meest vernieuwend en invloedrijk.

Block afbeelding
Issuemanagement: hoe maak je juiste keuzes?

Er zijn zoveel maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg, dat het best moeilijk is om juiste keuzes te maken voor jouw organisatie.

Block afbeelding
De ziel van de Dimence Groep

‘De best mogelijke versie van jezelf ontwikkelen’, is de titel en tevens de rode draad in de corporate story die Bex* schreef voor de Dimence Groep.

Block afbeelding
Communicatie over ambitie en beleid

Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is een topklinisch opleidingsziekenhuis met veel ambitie. De patiënt staat centraal en continu verbeteren zit in het DNA. De ambitie is om het beste ziekenhuis in Zuid-Nederland te worden, gewaardeerd door patiënten, medewerkers en partners.

Block afbeelding
Betekenis van communicatie vergroten

Belangrijke troef: vrágen naar de ambities

Block afbeelding
TWB versterkt haar belofte

Aandacht is een fantastische belofte.

Block afbeelding
Opbloeien door de blik van buiten

Zorgbestuurders die ruimte en vertrouwen geven, scheppen een klimaat waarin mensen opbloeien.

Block afbeelding
Ieder mens verdient passend werk

Ambitie: een goed verhaal, een goede naam én een sterk beeld.

Block afbeelding