Overheid

We werken graag vanuit maatschappelijke betrokkenheid; waar vind je die meer dan bij een gemeente, een provincie of een ministerie? Juist daar is die maatschappelijke relevantie duidelijk voelbaar, en kunnen wij vanuit onze communicatie-expertise iets wezenlijks toevoegen.

Terug naar
Marktkennis
Lichtend voorbeeld voor Europa

Met slimme openbare verlichting moet het mogelijk zijn om 50% minder CO2-uitstoot te realiseren. In vier landen wordt dat onderzocht met het Europese SLIC-project. SLIC staat voor Smart Light Concepts. Nederlandse partner is Etten-Leur. We experimenteren in het landelijke buitengebied.

Block afbeelding
Echt luisteren Blog van Rob Eijsermans

Luisteren gaat niet alleen om luisteren

Block afbeelding
Co-creatie als firestarter

Hoe bereiken we 1 miljoen jongeren tussen de 13 en 17 jaar en zorgen we ervoor dat zij weten hoe lang ze mogen werken, wat ze wel en niet mogen doen en waar ze recht op hebben? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert jongeren elk jaar over vakantiewerk.

Block afbeelding
Block afbeelding
Linksom of rechtsom worden we communicatiever Succesvolle organisaties zijn communicatieve organisaties.
Block afbeelding
Linksom of rechtsom worden we communicatiever (2) Wat is het Why van de communicatieve organisatie?
Conferentie ‘Partnerschap voor Europese Fonds

Elke zeven jaar bepaalt de Europese commissie hoeveel subsidie de lidstaten krijgen vanuit de Europese structuurfondsen.

Block afbeelding
Block afbeelding
Linksom of rechtsom worden we communicatiever (3) Vijf ontwikkelrichtingen bieden je houvast.
Nationale ombudsman signaleert dovenmansoren Blog van Rob Eijsermans

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen is een beroepsluisteraar. Als er ergens onvrede over overheidsoptreden opspeelt, is het zijn taak om goed te luisteren en aanbevelingen te doen. Vaker dan hem waarschijnlijk lief is, is de kern van zijn aanbevelingen: beter luisteren naar elkaar. Zullen we beginnen met beter naar hem te luisteren?

Block afbeelding
Programma Beter Werken in het Openbaar Bestuur

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Block afbeelding
Block afbeelding
Linksom of rechtsom worden we communicatiever (4) Structuur die helpt om de juiste interventies te bedenken.
Ontsluiten erfgoed groot succes

Wij bedachten een verhalenplatform. De initiële vraag van de provincie Noord-Holland was: ontwikkel een digitaal museum om het culturele erfgoed van Noord-Holland toegankelijk te maken via de digitale wereld.

Block afbeelding
Rust raakt je publiek Blog van Rob Eijsermans

Bij het voorbereiden van een presentatie zitten veel mensen te stressen op de inhoud. Da's ook belangrijk, maar minstens zo belangrijk is dat je óók aandacht besteedt aan je stemgebruik. Durf rust in te bouwen. Het voorkomt dat je presentatie als een nachtkaars uitgaat.

Block afbeelding