Overheid

We werken graag vanuit maatschappelijke betrokkenheid; waar vind je die meer dan bij een gemeente, een provincie of een ministerie? Juist daar is die maatschappelijke relevantie duidelijk voelbaar, en kunnen wij vanuit onze communicatie-expertise iets wezenlijks toevoegen.

Block afbeelding
Lichtend voorbeeld voor Europa Met slimme openbare verlichting moet het mogelijk zijn om 50% minder CO2-uitstoot te realiseren. In vier landen wordt dat onderzocht met het Europese SLIC-project. SLIC staat voor Smart Light Concepts. Nederlandse partner is Etten-Leur. We experimenteren in het landelijke buitengebied.
Block afbeelding
Rob Eijsermans reijsermans@bexcommunicatie.nl +31 (0)40 294 52 52
+31 (0)6 14 59 72 12

Echt luisteren Rob Eijsermans

Luisteren gaat niet alleen om luisteren

Block afbeelding
Nationale ombudsman signaleert dovenmansoren Rob Eijsermans

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen is een beroepsluisteraar. Als er ergens onvrede over overheidsoptreden opspeelt, is het zijn taak om goed te luisteren en aanbevelingen te doen. Vaker dan hem waarschijnlijk lief is, is de kern van zijn aanbevelingen: beter luisteren naar elkaar. Zullen we beginnen met beter naar hem te luisteren?

Block afbeelding
Block afbeelding
Linksom of rechtsom worden we communicatiever Deel 1 van de presentatie tijdens Bex*Stage door Rob Eijsermans, op 24 september 2015
Block afbeelding
Linksom of rechtsom worden we communicatiever (2) Deel 2 van de presentatie tijdens Bex*Stage door Rob Eijsermans, op 24 september 2015
Block afbeelding
Linksom of rechtsom worden we communicatiever (3) Deel 3 van de presentatie tijdens Bex*Stage door Rob Eijsermans, op 24 september 2015
Block afbeelding
Co-creatie als firestarter Hoe bereiken we 1 miljoen jongeren tussen de 13 en 17 jaar en zorgen we ervoor dat zij weten hoe lang ze mogen werken, wat ze wel en niet mogen doen en waar ze recht op hebben? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert jongeren elk jaar over vakantiewerk.
Block afbeelding
Linksom of rechtsom worden we communicatiever (4) Deel 4 van de presentatie tijdens Bex*Stage door Rob Eijsermans, op 24 september 2015
Block afbeelding
Programma Beter Werken in het Openbaar Bestuur Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Block afbeelding
Conferentie ‘Partnerschap voor Europese Fonds Elke zeven jaar bepaalt de Europese commissie hoeveel subsidie de lidstaten krijgen vanuit de Europese structuurfondsen.
Block afbeelding
Ontsluiten erfgoed groot succes Wij bedachten een verhalenplatform. De initiële vraag van de provincie Noord-Holland was: ontwikkel een digitaal museum om het culturele erfgoed van Noord-Holland toegankelijk te maken via de digitale wereld.
Rust raakt je publiek Rob Eijsermans

Bij het voorbereiden van een presentatie zitten veel mensen te stressen op de inhoud. Da's ook belangrijk, maar minstens zo belangrijk is dat je óók aandacht besteedt aan je stemgebruik. Durf rust in te bouwen. Het voorkomt dat je presentatie als een nachtkaars uitgaat.

Block afbeelding