Communicatie is een succesfactor in de zorg

Communicatie is een succesfactor in de zorg. De vraag naar zorg groeit door. Met een verschuiving van verzorging naar verpleging en thuiszorg. Terwijl preventie en voorkómen van ziekten belangrijke thema's zijn. Gepersonaliseerde zorg is de toekomst. We gaan data steeds slimmer gebruiken.

Terug naar
Wat we doen
Block afbeelding
Peter van den Besselaar pvdbesselaar@bexcommunicatie.nl +31 (0)40 294 52 52
+31 (0)6 53 49 15 39

Block afbeelding
Wat we zéker weten over gezondheid Kan je beïnvloeden welke ziekten je krijgt en waar je aan dood gaat?
Benut kennis van patiënten beter Pauline Bloemsma

Patiënten zoeken zelf naar manieren om hun leven te verbeteren.

Block afbeelding
Block afbeelding
Bex* en Roche ontwikkelen MShebjenietalleen.nl Leven met MS is niet altijd makkelijk. Dat geldt voor mensen met Multiple Sclerose, maar ook voor hun partner, familie, vrienden en collega’s. MS heb je namelijk niet alleen. Ook voor naasten is het soms uitdagend hoe om te gaan met alle onzekerheden. Het leven met MS brengt voor zowel personen met MS als hun naasten veel vragen met zich mee.
Block afbeelding
Co-campagne boekt mooie resultaten De Co-campagne van zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning en gemeenten, om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten boekt mooie resultaten. Co staat voor Cliëntondersteuner.
Block afbeelding
Leestip: hart voor je lijf Bex*communicatie geeft leestips van voor de zorg interessante boeken.
Block afbeelding
Door de ogen van visueel beperkt Nederland In Nederland zijn ongeveer 300.000 mensen blind of slechtziend. Deze mensen krijgen te maken met vooroordelen over hun leven met een visuele beperking. Om bewustwording te creëren en te laten zien hoe het écht is om te leven met een visuele beperking, ontwikkelde Bex*communicatie in opdracht van het Bartiméus Fonds de campagne ‘Door de ogen van’.
Block afbeelding
Ongeduldige patiënten “Ik betaal toch voor mijn zorgverzekering”
Een leven lang leren in de zorg

Communicatie is belangrijk om een leven lang leren te stimuleren.

Block afbeelding
Block afbeelding
Meer zorg aan huis Het verplaatsen van zorg naar huis is een duidelijke trend. Verplaatsen van zorg uit het ziekenhuis is nog niet zo eenvoudig.
You Tuber over dementie Peter van den Besselaar

You Tuber Valies ontdekkt dementie

Block afbeelding
Block afbeelding
Verduurzaming in de zorg Roche Talk over duurzaamheid met kwartiermaker Cathy van Beek.
Block afbeelding
Op TV is geen ruimte voor nuance De wereld van televisie en geneeskunde botst.
Block afbeelding
Communicatie, organisatie en strategie vloeien in elkaar over "Dit spel is een inventieve manier om tot acties te komen met het communicatieteam"
Block afbeelding
Met een crisisabonnement 24 uur / 7 dagen verzekerd van expertadvies Veel zorgbestuurders vinden het een prettig idee om 24/7 verzekerd te zijn van expertadvies. Dat kan via ons crisis abonnement.
Block afbeelding
Faillissementen ziekenhuizen belangrijkste issue Meer dan 1.000 Nederlanders van 18 jaar ouder kregen een lijst met onderwerpen die in het nieuws zijn geweest. Welke onderwerpen vonden zij in 2018 het belangrijkste?
Block afbeelding
WMO, aandacht nodig voor particulier initiatief Aan de keukentafel ontbreekt een belangrijke partij. De keuze is beperkt tot óf overheid óf burger. Er is meer aandacht nodig voor het particulier initiatief.
Block afbeelding
Patiënten willen meer weten dan artsen denken Als de mening van de patiënt meeweegt in beslissingen verbetert de kwaliteit van de persoonsgerichte zorg. Roche stimuleert onderling begrip en samenwerking in Roche Talks.
Block afbeelding
Steeds meer patiënten kunnen informatie ziekenhuis inzien Digitale toegang tot medische dossiers is een doelstelling van de overheid. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat vanaf 2020 iedereen zijn of haar medische gegevens digitaal kan inzien en eigen gegevens kan toevoegen.
Block afbeelding
Mantelzorger, zo zou je me ook kunnen noemen Bevorderen van participatie van mantelzorgers én vergroten van sociale cohesie. Elkaar weten te vinden voor vragen en hulp. Dát staat centraal in een online campagne in Almere.
Block afbeelding
Pluim voor zorgcommunicatie Goede zorgcommunicatie verdient een pluim! Het is prima inspiratie voor communicatieprofessionals in de zorg.
Beter communiceren voor méér persoonsgerichte zorg Peter van den Besselaar

Betere communicatie kan helpen een stap in de goede richting te zetten naar meer persoonsgerichte zorg. Reflectie op en tussen álle niveaus in de zorg is nodig.

Block afbeelding
Block afbeelding
Mediatraining in de zomermaanden Opfrissen van competenties
Block afbeelding
Noud Bex nbex@bexcommunicatie.nl +31 (0)40 294 52 52
+31 (0)6 53 49 15 34

Block afbeelding
VECOZO: Veilige digitale communicatie in de zorg VECOZO is hét landelijke knooppunt voor veilige digitale communicatie in de zorg. De organisatie regelt het administratieve berichtenverkeer tussen zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en meer dan 44.000 zorgaanbieders.
Block afbeelding
24/7 crisisabonnement Dag en nacht verzekerd van ondersteuning
Block afbeelding
Waakzaam zijn op mantelzorgers Mantelzorgers vervangen professionele ondersteuning niet zomaar even. Er zijn veel mantelzorgers nodig die allemaal ‘een beetje’ doen.
Block afbeelding
Cliëntinformatie delen is soms nodig Professionals hebben soms gerechtvaardigde verlangens om cliëntinformatie te delen.
Block afbeelding
Jij bent zelf de dokter Medische data als aanjager voor een revolutie? Er zijn veel verbeteringen denkbaar.
Block afbeelding
Issuemanagement: hoe maak je juiste keuzes? Er zijn zoveel maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg, dat het best moeilijk is om juiste keuzes te maken voor jouw organisatie.
Black Box Thrill: nieuwe oplossingen Peter van den Besselaar

We hebben de Experience doorontwikkeld met eigentijdse inzichten en technieken. In de Black Box Thrill prikkelen we het brein van de deelnemers met behulp van digitale technieken en hulpmiddelen.

Block afbeelding
Block afbeelding
Voornemen: beter voorbereid zijn op crisis Een goede voorbereiding op crisis is een abonnement. Jaarlijks aandacht voor preventie.
We vertrouwen vooral onszelf. Peter van den Besselaar

Neem beoordelingen van klanten serieus.

Block afbeelding
Block afbeelding
Bruist de communicatie-afdeling? Bruist jouw communicatieafdeling onvoldoende, heb je het gevoel dat de toegevoegde waarde omhoog kan?
Block afbeelding
De ziel van de Dimence Groep ‘De best mogelijke versie van jezelf ontwikkelen’, is de titel en tevens de rode draad in de corporate story die Bex* schreef voor de Dimence Groep.
Block afbeelding
Authentieke verhalen van MEE Met een workshop storytelling inspireerden collega Peter en ik een groep consulenten van MEE Zuidoost Brabant om hun persoonlijke cliëntverhalen te delen op een campagnewebsite. Het werd een mooie bloemlezing.
Block afbeelding
Na incidenten aandacht voor ‘second victims’ Incidenten in de zorg zijn pijnlijk voor patiënten, hun naasten én de zorgverleners zelf. Zeker als het voorkomen had kunnen worden. Patiënten voelen zich machteloos, boos en verdrietig na onbedoelde gebeurtenissen. Zorgverleners hebben last van ‘flash backs’en een hoger risico op burn-out. Vaak is de werk-privébalans enige tijd verstoord.
Doen we de goede dingen? Peter van den Besselaar

Wie gefocust de juiste werkzaamheden aanpakt én bestuurders en managers goed ondersteunt, die doet het werk gewoon beter en waarschijnlijk met meer plezier.

Block afbeelding
Block afbeelding
Samen gaan voor verstandelijke verrijking Zuidwester is dé zorg- en dienstverlener voor mensen met een verstandelijke beperking in het zuidwesten van Nederland. Ze verbeeldt haar identiteit in het visuele verhaal ‘Samen gaan voor verstandelijke verrijking’.
Block afbeelding
Hoe bereik ik met mijn boodschap iedereen? Iedereen bereiken met een boodschap hoeft geen illusie te zijn.
Block afbeelding
De omwenteling naar digitale zorg Snelle vernieuwingen in digitale zorg gaan winnaars en verliezers creëren.
Block afbeelding
Digitale zorg prettig, scepsis bij zorgmedewerkers De zorg is mensenwerk. Het thema E-health leeft bij zorgmedewerkers, maar er is nog veel scepsis.
Block afbeelding
Ernstige gevolgen patiënten Een maatschap van specialisten in een ziekenhuis heeft ruzie die resulteert in een slechte samenwerking, met nadelige gevolgen voor de patiënten.
Block afbeelding
Communicatie over ambitie en beleid Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is een topklinisch opleidingsziekenhuis met veel ambitie. De patiënt staat centraal en continu verbeteren zit in het DNA. De ambitie is om het beste ziekenhuis in Zuid-Nederland te worden, gewaardeerd door patiënten, medewerkers en partners.
Block afbeelding
Opbloeien door de blik van buiten Zorgbestuurders die ruimte en vertrouwen geven, scheppen een klimaat waarin mensen opbloeien.
Block afbeelding
Betekenis van communicatie vergroten Belangrijke troef: vrágen naar de ambities
Block afbeelding
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost De zorg is langzaam aan het veranderen. We denken na over manieren waarop we de zorg kunnen inrichten. Veel oplossingen leggen de nadruk op beheersbaarheid en betaalbaarheid. Op het terugdringen van kosten en op meer eigen verantwoordelijkheid. De overheid doet daarom een steeds groter beroep op het zelf organiserende vermogen van de burger.
Block afbeelding
TWB versterkt haar belofte Aandacht is een fantastische belofte.
Block afbeelding
Ieder mens verdient passend werk Ambitie: een goed verhaal, een goede naam én een sterk beeld.
Block afbeelding
152 nieuwe samenwerkingsverbanden in de zorg Veel nieuwe samenwerkingsverbanden in de zorg, dus ook veel verandercommunicatie nodig
Block afbeelding
Onderzoek naar effectieve communicatie in de zorg Het Amsterdam Center for Health Communication (ACHC) streeft er naar om gezondheid te bevorderen door middel van wetenschappelijk onderzoek naar effectieve communicatie.
Block afbeelding
Discussie verpleeghuizen: "Nuance soms ver weg..." Noud Bex over discussie beloningen top slecht presterende verpleeghuizen: “De nuance lijkt soms ver weg…”
Block afbeelding
E-health moet gewone zorg worden Hoe kunnen we de patiënt en professional zo goed mogelijk ondersteunen?
Block afbeelding
Welzorg: Steeds Verder Vooruit Middenin een enorme transitie, met allerlei organisatorische, geografische, logistieke én technologische veranderingen, is het goed om af en toe eens op verhaal te komen. Bij Welzorg hebben ze dat goed begrepen.
Wil jij de ander begrijpen? Peter van den Besselaar

Luisteren naar patiënten en collega's levert heel waardevolle informatie op om de organisatie te verbeteren.

Block afbeelding
Block afbeelding
Kansen pakken in de media Emke Lantink volgde een mediatraining speciaal gericht op de zorg. Dit zijn haar ervaringen.
Block afbeelding
Patiënten verkeerd bestraald Honderden kankerpatiënten verkeerd bestraald - Case bekroond met European Excellence Award en Dutch PR Award
Block afbeelding
Journalisten lopen stage in verpleeghuis De beeldvorming over ouderenzorg is eenzijdig. Transparantie na ongustig inspectierapport leidt tot stage van journalisten in verpleeghuis.
Block afbeelding
NIMA marketing in de gezondheidszorgprijs Trots op belevingscampagne
Block afbeelding
Dode bewoner aangetroffen Enkele dagen na zijn overlijden wordt een bewoner van een verpleeg- en verzorgingshuis gevonden.
Block afbeelding
Prijs Welcom Communicatie Award voor HS campagne Bex*communicatie en Abbvie hebben de derde prijs behaald bij de uitreiking van de Welcom Communicatie Award.