Block afbeelding
Mandy de Laat 06 – 12 10 92 61
De brug tussen strategie & implementatie

Logische redenatie, inlevingsvermogen en verbeeldingskracht. Het hoe en waarom willen weten en het durven stellen van kritische vragen, helpt bij een helder verwachtingspatroon en efficiënte insteek van een project. Zowel in resultaat, tijd als kosten. De uitdaging des te groter bij complexe vraagstukken waarbij veel stakeholders betrokken zijn.